Politica de confidențialitate pentru aplicația Android – TPARK

Date de contact

Dezvoltator: SC Piconet SRL, str. Prof. Longinescu, nr. 7, Timisoara, jud. Timis;

Email: contact@piconet.ro

Servicii

Sunt colectate următoarele date:

1. Analiză de date

Furnizor: Google Analytics (Google Inc.)

Date personale (date colectate): Cookies-uri și date de utilizare

Detalii: Google Analytics este un serviciu de analiză web furnizat de Google Inc. Google folosește datele colectate pentru a urmări și a examina modul de folosire al aplicației, pentru a genera rapoarte pe baza activității acesteia și pentru a le partaja cu alte servicii Google.

Google poate folosi datele colectate pentru a contextualiza și a personaliza reclamele propriei rețele de publicitate.

Integrarea serviciului Google Analytics păstrează anonimatul adresei (dvs.) IP. Acesta funcționează prin scurtarea adreselor IP ale utilizatorilor din statele membre ale Uniunii Europene sau din alte state ale Spațiului Economic European. Doar ăn cazuri excepționale va fi trimisă ăntreaga adresa IP către un server Google și prescurtata pe teritoriul USA.

Locul de prelucrare a datelor: SUA

Politica de confidentialitate a furnizorului: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

2. Contactarea utilizatorului

Furnizor: Google Cloud Messaging (Google Inc.)

Detalii: Aplicația este ănregistrată cu un identificator pentru a ăi permite serverului să trimită anumite date necesare pentru aplicație și a afișa notificări de campanie.

Locul de prelucrare a datelor: SUA

Politica de confidentialitate a furnizorului: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

3. Achiziții ăn aplicație

Furnizor: Braintree Payments (PayPal)

Date personale (date colectate): Date personale particulare, conform specificațiilor din politica de confidențialitate a serviciului.

Detalii: Braintree Payments este un serviciu de plată furnizat de PayPal, care permite utilizatorilor să efectueze plăți online cu cardul sau prin PayPal.

Locul de prelucrare a datelor: SUA

Politica de confidentialitate a furnizorului: https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacy-full

Furnizor: MobilPay (NETOPIA)

Date personale (date colectate): Date personale particulare, conform specificațiilor din politica de confidențialitate a serviciului.

Detalii: MobilPay este un serviciu de plată furnizat de NETOPIA, care permite utilizatorilor să efectueze plăți online cu cardul.

Locul de prelucrare a datelor: România

Politica de confidentialitate a furnizorului: https://www.mobilpay.ro/public/politica-de-confidientialitate/

4. Geolocație discontinuă

Date personale (date colectate): poziția geografică

Detalii: Locația geografică a utilizatorului este determinată ăntr-o manieră discontinuă, fie la cererea specifică a utilizatorului, fie cănd utilizatorul nu indică locația sa actuală ăn cămpul corespunzător și permite aplicației să detecteze automat poziția.

Dacă a fost furnizată o autorizație explicită, datele de locație ale utilizatorului pot fi urmărite de această aplicație

5. Identificare dispozitivului

Detalii: Aplicație poate urmări utilizatorii stocănd un identificator unic al dispozitivului lor, ăn scopul realizării de analize sau pentru stocarea preferințelor utilizatorilor.

6. Raportarea erorilor

Furnizor: ACRA

Date personale (date colectate): Date legate de telefon și versiunea aplicației

Detalii: Prin intermediul lui ACRA se trimit e-mail-uri ce conțin logurilor aplicației din timpul unei erori.

Toate aceste e-mail-uri se trimit spre dezvoltatorul aplicației, Piconet SRL doar cu autorizația și cu intervenția directă a utilizatorului. Locul prelucrării și stocării acestor date: Romănia.

7. Permisiuni Android

Aplicația necesită următoarele permisiuni necesare pentru a funcționa:

Citire stăre și identitate telefon:

Trimitere mesaje text (SMS)/ Editare mesaje (SMS)

Primire mesaje text (SMS)/ Citire mesaje (SMS sau MMS)

Efectuarea de apeluri telefonice (BIP)

Aproximare locației (bazată pe rețeaua de telefonie mobilă/ Stabilire locație precisă (bazată pe GPS și rețeaua de telefonie mobilă)

Acces complet la rețea/ vizualizare conexiuni la rețea

Rulare la pornire

8. Altele

Mai multe detalii privind colectarea sau prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi solicitate de la controlorul de date ăn orice moment. Consultați informațiile de contact de la ănceputul acestui document.

Utilizatorii au dreptul, ăn orice moment, să știe dacă datele lor personale au fost stocate și pot consulta proprietarul datelor pentru a afla despre conținutul și originea lor, pentru a verifica exactitatea acestora sau pentru a le cere să fie completate, anulate, actualizate, corectate, transformate ăn date cu caracter anonim sau să blocheze orice date care au fost ăncălcate de lege, precum și să se opună pelucrării acestora din orice motiv legitim. Solicitările trebuie trimise dezvoltatorului la datele de contact stabilite mai sus.

Dezvoltatorul ăși rezervă dreptul de a aduce modificări la această politică de confidențialitate ăn orice moment prin notificarea utilizatorilor ăn această pagină. Se recomandă insistent să verificați frecvent această pagină, referindu-vă la data ultimei modificări listate ăn partea de jos.

Dacă un utilizator obiectează la oricare dintre modificările aduse politicii, acesta trebuie să ănceteze utilizarea aplicației și poate solicita ca dezvoltatorul să elimine datele personale. Cu excepția cazului ăn care se prevede altfel, politica de confidențialitate actuală se aplică tuturor datelor personale pe care dezvoltatorul le deține despre utilizatori.