Politica de confidențialitate pentru aplicația Android & Piconet Control

Date de contact

Dezvoltator: SC Piconet SRL, str. Ghe. Doja, nr.11, Timisoara, jud Timiș;

Email: suport@tpark.io

Servicii

Sunt colectate următoarele date:

1. Raportarea erorilor

Furnizor: ACRA

Date personale (date colectate): Date legate de telefon și versiunea aplicației

Detalii: Prin intermediul lui ACRA se trimit e-mail-uri ce conțin logurilor aplicației din timpul unei erori.

Toate aceste e-mail-uri se trimit spre dezvoltatorul aplicației, Piconet SRL doar cu autorizația și cu intervenția directă a utilizatorului. Locul prelucrării și stocării acestor date: România.

2. Permisiuni Android

Aplicația necesită următoarele permisiuni necesare pentru a funcționa:

Citire stăre și identitate telefon:

Aproximare locației (bazată pe rețeaua de telefonie mobilă/ Stabilire locație precisă (bazată pe GPS și rețeaua de telefonie mobilă)

Acces complet la rețea/ vizualizare conexiuni la rețea

Bluetooth

3. Altele

Mai multe detalii privind colectarea sau prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi solicitate de la controlorul de date ân orice moment. Consultați informațiile de contact de la ânceputul acestui document.

Utilizatorii au dreptul, ân orice moment, să știe dacă datele lor personale au fost stocate și pot consulta proprietarul datelor pentru a afla despre conținutul și originea lor, pentru a verifica exactitatea acestora sau pentru a le cere să fie completate, anulate, actualizate, corectate, transformate ân date cu caracter anonim sau să blocheze orice date care au fost âncălcate de lege, precum și să se opună pelucrării acestora din orice motiv legitim. Solicitările trebuie trimise dezvoltatorului la datele de contact stabilite mai sus.

Dezvoltatorul âși rezervă dreptul de a aduce modificări la această politică de confidențialitate ân orice moment prin notificarea utilizatorilor ân această pagină. Se recomandă insistent să verificați frecvent această pagină, referindu-vă la data ultimei modificări listate ân partea de jos.

Dacă un utilizator obiectează la oricare dintre modificările aduse politicii, acesta trebuie să ânceteze utilizarea aplicației și poate solicita ca dezvoltatorul să elimine datele personale. Cu excepția cazului ân care se prevede altfel, politica de confidențialitate actuală se aplică tuturor datelor personale pe care dezvoltatorul le deține despre utilizatori.