Termeni și condiții

S.C. PICONET S.R.L. este societatea care administrează domeniul www.tpark.ro și subdomeniile acestuia (denumit în continuare SITE). S.C. PICONET S.R.L. denumită în continuare “Piconet”, societate organizată în baza legii romane, cu sediul social în orașul Timișoara str. Gh. Doja, nr.11, județul Timiș, având codul de înregistrare fiscală RO15955413, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Timiș sub nr. J35/2850/2003, telefon: +40371237330.

1. Generalități

Termenii și Condițiile sunt valabile exclusiv pentru utilizatori, adică acele persoane fizice care utilizează serviciile noastre fără ca acest lucru să poată fi atribuit activității lor comerciale sau profesionale.

Pe pagina de web www.tpark.io a S.C. PICONET S.R.L. se oferă informații cu privire la serviciul de plată a parcării prin telefonul mobil.

Pagina de web www.tpark.io, aplicațiile de smartphone și sistemul de plată a parcării prin SMS sunt operate de S.C. PICONET S.R.L..

Utilizarea oricărui serviciu sau produs PICONET este voluntară și prin utilizarea lor sunteți de acord cu Termenii și Condițiile din prezentul document.

Prin acceptarea prezentelor Termeni și condiții îmi exprim acordul pentru a fi contactat pentru efectuare de sondaje în vederea îmbunătățirii serviciilor oferite.

Piconet oferă utilizatorului în conformitate cu termenii și condițiile prezentului acord, următoarele tipuri de servicii:

 • a) Servicii de plată – servicii de acces la sistemele de plăți și de facilitare a plății parcării limitat la, instrumente de plată electronică la distanță, carduri bancare de debit/credit, transfer bancar sau plată ramburs, plată prin intermediul telefonului mobil; vouchere parcare preplătite și plata amenzilor și a taxelor penalizatoare;
 • b) servicii de administrare a plăților în numele și pe seama utilizatorului;
 • c) servicii de suport tehnic și de monitorizare (“help-desk”);
 • d) servicii de protective antifraudă asociate asigurării calității serviciilor de plată;
 • e) accesul la coduri promoționale;
 • f) aplicații Android și iOS;
 • g) sfaturi utile pentru evitarea amenzilor de parcare;

2. Modificări ale prezentului document

Piconet poate modifica prezentul document pentru a transpune cerințele legilor în vigoare fără anunțarea prealabilă.

3. Informații personale

Sunteți de acord ca furnizarea serviciilor sau produselor va începe imediat după îndeplinirea tuturor formalităților de înregistrare cerute.

Prin accesarea contului și utilizarea parolei personale sunteți responsabil pentru toate acțiunile care decurg din folosirea acestora. S.C. PICONET S.R.L. nu este responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijentei utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale.

Vă puteți revoca apartenența la sistemul TPARK în orice moment, prin postă sau e-mail. Revocarea se va adresa în scris prin postă către (adresa pe care putem fi citați): Str. Gheorghe Doja nr. 11,  Timișoara, Timiș; sau prin e-mail la adresa suport@tpark.io.

În cazul unei revocări efective, nu veți mai putea beneficia de avantajele oferite și descrise mai jos. Acest lucru nu vă anulează dreptul de a utiliza în continuare sistemul de plată a parcării prin SMS.

4. Securitatea datelor personale

Datele dumneavoastră personale vor putea fi utilizate de către Piconet pentru confirmarea comenzilor, informarea prin e-mail, posta sau alte mijloace de comunicare despre acțiunile ulterioare, realizarea de rapoarte statistice etc. Datele dumneavoastră personale vor putea fi transmise autorităților în drept cu scopul verificării tranzacțiilor comerciale sau altor autorități în drept pentru efectuarea oricăror verificări justificate în baza legii. Datele furnizate de către clienți sunt strict confidențiale.

Piconet se angajează în fața clienților săi să nu furnizeze aceste date unor terțe persoane sau companii și să le utilizeze strict pentru uzul relației de afaceri dintre client și Piconet. Acest site folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se afla în controlul nostru.

Piconet se obligă să respecte drepturile dumneavoastră conferite de Legea 677/2001, iar la cererea dumneavoastră trimisa la suport@tpark.io obliga: să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date; să înceteze prelucrarea datelor dumneavoastră personale.

Piconet certifică faptul că va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic, precum a Ordonanței nr. 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță cu modificările ulterioare. Printre aceste drepturi se numără (enumerarea neavând un caracter limitativ):

 • dreptul de a cere Piconet să vă confirme dacă prelucrează sau nu datele dumneavoastră personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;
 • dreptul de a cere Piconet să rectifice, actualizeze, blocheze sau șterge, în mod gratuit, acele date furnizate a căror prelucrare nu este conforma dispozițiilor Legii nr. 677/2001;
 • dreptul de a cere Piconet să înceteze, în mod gratuit, prelucrarea datelor sale personale;
 • În vederea eliminării riscului ca datele dumneavoastră să intre în posesia și să fie folosite abuziv de terțe persoane:
 • Piconet și garantează securitatea sistemelor informatice.
 • Informațiile privind datele cardului bancar (număr de card, data expirării etc.) nu sunt transferate sau stocate, la nici un moment de timp, pe serverele Piconet sau pe alte servere.

ORICE INCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE ALTUI UTILIZATOR SAU DE A MODIFICA CONȚINUTUL SITE-ULUI www.tpark.io SAU DE A AFECTA PERFORMANȚELE SERVERULUI PE CARE RULEAZĂ SITE-UL www.tpark.io, VA FI CONSIDERATĂ O TENTATIVĂ DE FRAUDARE A SITE-ULUI www.tpark.io și VA PUNE ÎN MIȘCARE CERCETAREA PENALĂ ÎMPOTRIVA ACELUIA SAU ACELORA CARE A(U) ÎNCERCAT ACEST FAPT.

5. Copyright

Întregul conținut al site-ului www.tpark.io – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe și alte date – este proprietatea www.tpark.io (S.C. Piconet S.R.L.) și a furnizorilor săi și este aparat de legea pentru protecția drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul Piconet a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.

6. Accesul la site

Piconet garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal, pe acest site și nu ii conferă dreptul de a descarcă sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor companiei Piconet fără acordul scris prealabil al acesteia.

7. Costul serviciilor

Tarifele afișate pentru plata parcării prin SMS includ TVA (19%). Tarifele afișate pentru plata parcării prin Voucher (BIP), card și a vinietei pentru Ungaria includ TVA (19%). 

Prețul prezentat pe factura emisă de operatorul de telefonie mobilă va fi același cu cel prezentat pe site la momentul efectuării operațiunii, preț la care se adaugă TVA și costurile de livrare, dacă este cazul. 

Prețul poate fi modificat de către Piconet, în orice moment, fără preaviz. Piconet atenționează asupra faptului că există cazuri când, ca urmare a unor disfuncționalități ale site-ului sau erori, prețul afișat pe SITE poate să nu fie cel real. În aceste cazuri, Piconet va informa clientul asupra prețului corect. 

Prin acceptarea acestor termene și condiții sunteți de acord să ne numiți mandatari pentru a plații în numele dumneavoastră parcarea cu ajutorul telefonului mobil și prin web shop (https://pay.tpark.ro/). Menționăm că valoarea unei astfel de plăți este mai mare decât în cazul plăților directe, datorită comisioanelor aplicate de operatorii de telefonie mobilă, a costurilor de operare a sistemului și a diferenței de schimb valutar.

8. Plata serviciilor

Plata serviciilor conform acestor Termeni și Condiții se poate efectua online, cu cardul de credit/debit. 

Pentru plata online, cu cardul de credit/debit este necesar să completați un formular cu datele despre acesta. Dacă tranzacția prin card a fost reușită, următorul ecran vă oferă informațiile relevante pentru comandă.

 Restituirea costului serviciilor, în momentul de față nu sunt posibile.

9. Plata cu cardul

Piconet acceptă următoarele carduri de credit/debit: Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro și American Express. Folosind ca metodă de plată card-ul bancar de credit/debit comanda dumneavoastră va fi procesata imediat.­­

Se poate efectua plata online cu cardul personal sau al firmei, în condiții de siguranță deplină. Cardurile acceptate la plată sunt cele emise sub siglele VISA (Classic si Electron) și MASTERCARD (inclusiv Maestro, daca au cod VV2/CVC2).

Pentru finalizarea corectă a tranzacției, trebuie introduse datele necesare autorizării tranzactiei.

În cazul in care cardul este asociat unui cont în altă monedă decât RON, tranzacțiile se efectuează în lei, la cursul de schimb al băncii emitente pentru cardul respectiv.

Piconet (prin domeniul tpark.io) nu solicită și nu stocheaza niciun fel de detalii referitoare la cardul tau decât cele necesare în mod excusiv platformei de plata online.

Se pot percepe comisioane suplimentare în funcție de tipul serviciului.


10. Abonamentul la newsletter

Pe site-ul nostru, utilizatorii se pot abona la newsletter-ul companiei noastre. Formularul de abonare prevede ce date personale sunt transmise, precum și solicitarea de a primi newsletter. Noi informăm clienții și partenerii de afaceri în mod periodic prin intermediul newsletter, despre ofertele noastre. Newsletter-ul poate fi primit de către persoana vizată numai dacă:

 • are o adresă de e-mail validă și
 • se subscrie la acest serviciu.

Datele personale colectate în urma înregistrării pentru newsletter vor fi folosite doar pentru trimiterea newsletter-ului nostru. În plus, abonații la newsletter pot fi informați prin e-mail, atâta timp cât acest lucru este necesar pentru funcționarea serviciului de newsletter sau în cazul unor modificări tehnice.

Nu va exista niciun transfer de date cu caracter personal colectate de către serviciul de newsletter unor terțe părți. Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, pe care persoana vizată l-a exprimat la subscriere, poate fi revocat în orice moment. Pentru revocarea consimțământului, în fiecare newsletter se găsește un link. De asemenea, este posibil să vă dezabonați de la newsletter în orice moment direct pe site-ul nostru sau să ne comunicați acest lucru prin alte căi.

11. Comunicarea prin intermediul site-ului

tpark.io permite un contact electronic rapid și comunicarea directă cu noi, printr-o adresă de poștă electronică (adresa de e-mail). Dacă o persoană vizată ne contactează prin e-mail sau printr-un formular de contact, datele personale transmise sunt stocate în mod automat. Astfel de date cu caracter personal transmise în mod voluntar de către persoane vizate sunt stocate în scopul prelucrării sau contactării acelei persoane. Nu există transfer de date cu caracter personal către terțe părți.

12. Litigii

Orice litigiu apărut în legătură cu utilizarea acestui serviciu va fi rezolvat pe cale amiabilă. În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată române. 

Fiind de acord cu aceste Termeni și Condiții, clientul își asumă în totalitate aceste risc.