Certificatul de daunalitate RCA - TPARK

Întrebări frecvente

Ce este certificatul de daunalitate?

Certificarul de daunalitate RCA este documentul emis de Biroul Asigurarilor de Autevehicule din România sau de la ultimul asigurator al poliței RCA ce atestă existenața sau lipsei daunelor pentru o anumită perioada de timp.