Acte pentru schimbarea permis auto in 2023 - TPARK

Actele necesare pentru schimbarea permisului de conducere în 2023

Distribuie articolul

Îți expiră permisul de conducere, l-ai pierdut sau ți-ai schimbat numele? Pentru toate aceste situații este nevoie de un alt permis, iar mai jos îți spunem care sunt pașii pentru obținerea acestuia.

 

Permis expirat

Pentru schimbarea permisului auto existent în caz de expirare este nevoie de efectuarea în prealabil a vizitei medicale la una din unitățile medicale autorizate de Ministerul Sanătății.

Acte necesare:

 • cererea de schimbare permis (se completează în format electronic la ghișeu și se semează);
 • actul de identitate în original;
 • dovada plății taxei de 89 lei;
 • permisul de conducere în original;
 • fișa medicală, din care rezultă că titularul este apt din punct de vedere medial să conducă autovehicule din categoria pentru care solicită eliberarea permisului de conducere.

 

Permis pierdut, deteriorat sau nume schimbat

În caz de pierdere, furt, deteriorare sau schimbare a numelui înainte de expirarea valabilității permisului se eliberează un duplicat al acestuia.

Acte necesare:

 • cererea (se completează în format electronic la ghișeu și se semează, împreună cu declarația de furt/pierdere, după caz);
 • actul de identitate în original;
 • dovada plății taxei de 89 lei;
 • permisul de conducere în original (dacă se dorește schimbarea în caz de deteriorare).

Pentru permisele de conducere emise după data de 01 ianuarie 2009, cererea pentru eliberarea duplicatului (alături de celelalte documente) poate fi transmisă și prin email la adresa de serviciului public comunitar care a emis permisul de conducere anterior.

Ridicarea noului permis de conducere se face de către titular de la sediul serviciului public comunitar și este nevoie de originalul documentelor ale căror copii au fost initial pe email.

 

Preschimbare permis auto străin cu unul românesc

Pentru preschimbarea permisului auto solicitantul trebuie să depună la sediul serviciului public comunitar următoarele acte:

 • cererea de preschimbare permis;
 • permisul de conducere emis de autozitățile străine și traducerea lui legalizată;

 • actul de identitate în original;

 • dovada plății taxei de 89 lei;

 • fișa medicală, din care rezultă că titularul este apt din punct de vedere medial să conducă autovehicule din categoria pentru care solicită eliberarea permisului de conducere (în caz de permis expirat).

Pentru a economisi timp, taxa pentru permisul auto, în valoare de 89 lei, se poate achita online, direct pe site-ul Direcției de regim permise, fără a mai fi nevoie de prezentarea dovezii plății.

În ceea ce privește programarea pentru schimbarea permisului, și aceasta se poate face online. Este foarte important să respectați ora programată pentru a evita anularea programării.

Mai multe informatii regăsiți pe Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări.

Articole recente