Actele necesare pentru schimbarea permisului de conducere - TPARK

Actele necesare pentru schimbarea permisului de conducere

Distribuie articolul

Pentru schimbarea permisului de conducere aveţi nevoie de următoarele acte:

 • act de identitate solicitant + copie xerox;
 • vechiul permis de conducere cu viza sau fişa medicală (dacă permisul de conducere este expirat);
 • fişa tip a deţinătorului permisului de conducere, dactilografiată şi semnată cu negru în spaţiul destinat;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea permisului de conducere achitată la orice unitate CEC sau BCR;
 • copie legalizată a actului de schimbare a numelui (dacă este cazul);
 • fotografie tip noul permis.

[important]Actele pentru preschimbarea permisului de conducere se depun şi la biroul de evidenţă informatizată a persoanei pe raza căreia titularul îşi are domiciliul.[/important]

Acte necesare în cazul pierderii sau furtului permisului de conducere:

 • act de identitate solicitant + copie xerox;
 • fişa tip a deţinătorului permisului de conducere, dactilografiată şi semnată cu negru în spaţiul destinat;
 • titularul permisului de conducere trebuie să declare pierderea, furtul sau distrugerea acestui document autorităţii emitente în cel mult 48 de ore de la constatare şi să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, precum şi eliberarea unui nou permis de conducere;
 • fişa medicală (dacă permisul de conducere este mai vechi de 1 an);
 • chitanţa reprezentând contravaloarea permisului de conducere achitată la orice unitate CEC sau BCR;
 • fotografie tip.

Titularii permiselor de conducere eliberate de alte state, care îşi stabilesc domiciliul sau reşedinţa în România, sunt obligaţi să solicite autorităţii competente preschimbarea acestora, în termen de 90 de zile, în condiţiile stabilite prin ordin al Ministrului de Interne.

Posesorii permiselor de conducere obţinute în alte state, care nu pot fi preschimbate în condiţiile prevăzute la aliniatul precedent, pot susţine examen pentru obţinerea permisului de conducere, fără efectuarea cursurilor de pregătire teoretică şi practică.

Sursa: www.permisulauto.ro

Articole recente